تماس با ما


آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دانشمند اراک


آدرس آزمایشگاه دانشمند:
اراک، میدان شریعتی، ساختمان پزشکان امیر، طبقه اول

08632216600
www.daneshmandlab.ir
daneshmandlab.ir


ارسال نظرات و پیشنهادات


 

ما چگونه کار می کنیم؟

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و مولکولی دانشمند اراک مجهزترین و بزرگترین آزمایشگاه استان مرکزی

ارسال مدارک