ارسال مدارک

آپلود و ارسال مدارک

لطفا جهت ارسال مدارک به آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانشمند ابتدا شماره پذیرش (بالای قبض آزمایشات درج می گردد) و نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده سپس فایل یا فایل های مورد نظر خود با حداکثر حجم 10 مگابایت را انتخاب کرده و روی دکمه ارسال بزنید. لازم به ذکر است تنهای فایل های pdf و jpg و jpeg قابل قبول می باشند.

ارسال مدارک